HET BEGON MET EEN SIMPEL IDEE: HOE DOEN WE HET ECHT EERLIJK?

Eerlijkheid duurt het langst, toch? Na Sebastian zijn reis naar Tanzania, waar hij werkzaam was voor een bedrijf dat groene koffiebonen exporteerde naar het buitenland werd hem al snel duidelijk dat de wereld van koffie een stuk oneerlijker was toebedeeld dan dat hij zich ooit had voorgesteld. De mensen die het hardste werken voor onze geliefde kop koffie worden hier het minste voor beloond. Sterker nog. Tot zijn grote verbazing werd hij zich bewust van de vele misstanden. Het is geen uitzonderlijke zaak dat er ongunstige arbeidspraktijken plaatsvinden met lage lonen, lange werkdagen, geen uitkeringen en helaas, ook nog steeds met behulp van kinderarbeid. Dit realiseerde Sebastian zich totaal niet bij het drinken van zijn espresso aan de ontbijttafel! Bij terugkomst uit Tanzania, werd hem duidelijk dat hier iets veranderd moest worden. Een zoektocht resulteerde in een samenwerking met een importeur die staat voor verandering. Voorbij aan alle certificeringen en opzoek naar directe samenwerkingen met de koffieboer. Noem het BEYOND FAIRTRADE op deze manier zijn wij met BEANYin staat om de boer 40% meer te betalen dan fairtrade.

Na zijn reis naar Tanzania blijft Sebastian achter met grote verbijstering door de vele misstanden in een van de grootste grondstoffenindustrieën waarop het grootste deel van onze werkmaatschappij wordt gedreven. Met zijn gebrek aan kennis over koffie en waar het vandaan komt, krijgt zijn bewustzijn een verontrustende introductie in de ongelijkheid die een afmattend aantal boeren en gezinnen in volledige armoede achterlaat. Terug in Nederland rijzen er veel vragen die hem tot dieper onderzoek leiden.

Het laat zien dat er grote maatschappelijke problemen optreden binnen de koffie-industrie, vooral rond de productie ervan, die meestal plaatsvindt in opkomende landen waar ongunstige arbeidspraktijken met lage lonen, lange werkdagen, geen voordelen en kinderarbeid optreden.

Met Sebastian’s achtergrond in de Humanistiek is hij voldoende gevoed om hier verandering in aan te brengen en dit samen te doen met mensen gedreven door een zelfde missie en visie om de toeleveringsketen van koffie transparanter, traceerbaarder en duurzamer te maken. Om zo uiteindelijk mensen in nood te helpen en de strijd aangaan met de huidige lage lonen, lange werkdagen, geen uitkeringen en kinderarbeid die tegenwoordig nog steeds aanwezig zijn. 

BEANY Coffee was geboren, een koffiebeweging die streeft naar volledige transparantie, traceerbaarheid en duurzaamheid. Wij geloven dat de boer niet alleen een producent is, nee, wij geloven dat de boeren de Queens and Kings of the Hill zijn. Zij of hij doet er alles aan om ons unieke koffiesoorten te bezorgen en moeten alleen om die reden al volledig in de schijnwerpers worden gezet. We willen dat je weet wie er achter dat geliefde kopje koffie zit en hoeveel ze er baat bij hebben als je hun prachtige product drinkt!